โปรโม่ชั่น กล่อง CCTV

โปรโมชั่น ชุด 16

Promotion กล้องวงจรปิด ชุด 16 ตัวพร้อมติดตั้งหน้างาน
1.DS-7116HQHI-K1 1 ตัว รองรับ 16 Channel
2.DS-16D0T-IRFx16 (3.6 mm) ความละเอียด 2 ล้านจำนวน 16 ตัว
3. ฮารด์ดิสก์ 4.0 TB Surveillance
4.สายนำสัญญาณ RG6+Power 400 M
5. Power Supply รองรับ 16 ตัว
6. หัว BNC 40 ตัว
7. Jack Female 16 ตัว
8. Jack Male 16 ตัว
9. หางหนู 80 ตัว
10. Box พักสายไฟ 16 Box
11. พร้อมติดตั้งแบบเดินท่อระยะ 80 M
12. ติดตั้ง RG6+Power 400M
13. ฟรี เดินสายแลน 10 M พร้อมติดตั้งออนไลน์ดูผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์
ราคาโปรโมชั่นชุดกล้องวงจรปิด Hivision 16 ตัว 2 ล้าน Pixel พร้อมติดตั้ง จาก 74900 เหลือ 58,900 หมดเขต 30 มิถุนายน 2561

โปรโม่ชั่น กล่อง CCTV

โปรโมชั่น ชุด 8

Promotion กล้องวงจรปิด ชุด 8 ตัวพร้อมติดตั้งหน้างาน
1.DVR DS-7108HQHI-K1 1 ตัว 8 Channel
2.DS-16D0T-IRFx8 (3.6 mm) ความละเอียด 2 ล้านจำนวน 8 ตัว
3. ฮารด์ดิสก์ 2.0 TB Surveillance
4.สายนำสัญญาณ RG6+Power 200 M
5. Power Supply รองรับ 8 ตัว
6. หัว BNC 20 ตัว
7. Jack Female 8 ตัว
8. Jack Male 8 ตัว
9. หางหนู 40 ตัว
10. Box พักสายไฟ 8 Box
11. พร้อมติดตั้งแบบเดินท่อระยะ 40 M
12. ติดตั้ง RG6+Power 100M
13. ฟรี เดินสายแลน 10 M พร้อมติดตั้งออนไลน์ดูผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์
ราคาโปรโมชั่นชุดกล้องวงจรปิด Hivision 8 ตัว 2 ล้าน Pixel พร้อมติดตั้ง จาก 34900 เหลือ 27900 หมดเขต 30 มิถุนายน 2561

โปรโม่ชั่น กล่อง CCTV

โปรโมชั่น ชุด 4

Promotion กล้องวงจรปิด ชุด 4 ตัวพร้อมติดตั้งหน้างาน
1.DVR DS-7104HQHI-K1 1 ตัว 4 Channel
2.DS-16D0T-IRFx4 (3.6 mm) ความละเอียด 2 ล้านจำนวน 4 ตัว
3. ฮารด์ดิสก์ 1.0 TB Surveillance
4.สายนำสัญญาณ RG6+Power 100 M
5. Power Supply รองรับ 4 ตัว
6. หัว BNC 10 ตัว
7. Jack Female 4 ตัว
8. Jack Male 4 ตัว
9. หางหนู 20 ตัว
10. Box พักสายไฟ 4 Box
11. พร้อมติดตั้งแบบเดินท่อระยะ 20 M
12. ติดตั้ง RG6+Power 100M
13. ฟรี เดินสายแลน 10 M พร้อมติดตั้งออนไลน์ดูผ่านมือถือ คอมพิวเตอร์
ราคาโปรโมชั่นจาก 21900 เหลือ 14900 หมดเขต 30 มิถุนายน

กล้องวงจรปิด CCTV

คำนวนพื้นที่เก็บกล้องวงจรปิด

วิธีการคำนวนพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด(Hard disk capability calculation)

            ส่วนสำคัญที่สุดของกล้องวงจรปิดนอกจากจะดูข้อมูลออนไลน์แล้วการเก็บContinue reading